Додати новий коментар

V МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

V МІЖНАРОДНА  НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ»

 

КАФЕДРА «ОБЛІК І ФІНАНСИ»

Запрошує науково-практичних працівників вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, державних службовців, представників бізнесу та громадських організацій взяти участь у роботі Міжнародної  наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», яка відбудеться 6-7 грудня 2017 року.

Результатом конференції має стати пошук рішень актуальних проблем розвитку економіки України та світу, з подальшою публікацією результатів досліджень, видання сертифікатів кожному учаснику конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: дистанційна.

Збірнику матеріалів  наукової конференції надаються відповідні бібліотечні індекси  ISSN, УДК і ББК.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ

1. Фінанси, банківська система та страхування.

2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в контексті Європейської інтеграції.

3. Сучасний розвиток систем управління.

4. Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.

5. Економіка та управління підприємствами.

6. Туристично-рекреаційний потенціал країни.

Фінансові аспекти:

Розмір організаційного внеску із розрахунку 20 грн. за сторінку. Участь і друк тез доповідей докторів наук та іноземних учасників безкоштовна.

Збірник тез разом із сертифікатом будуть надіслані після проведення конференції учасникам заходу на електронну адресу, вказану в анкеті, протягом 30 робочих днів. Електронний збірник тез також буде розміщений на сайті Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: http://www.kdu.edu.ua

Переказ коштів здійснюватиметься на карту ПриватБанка № 4149629394288278 (Одержувач – Шаповал Л.П. Призначення платежу: поповнення карткового рахунку від ПІБ учасника).

Для участі у конференції необхідно:

1. Заповнити заявку на участь у конференції за формою, що додається.

2. Надіслати електронний варіант тез доповідей.

Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до 5 грудня 2017 р. (включно) на електронну пошту conference.akt.problem.2017@gmail.com.

Увага! Після оплати Вами оргвнеску просимо надіслати нам відскановану копію квитанції.

Вимоги до оформлення:

Наукові тези повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, без плагіату.

Обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Перший рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).

Третій – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, учене звання.

Далі – текст доповіді, вирівнювання – по ширині.

Діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95; кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути підписані, таблиця – мати назву; фотографії в тексті не приймаються. Переноси в тексті не допускаються.

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису (див.: Бюлетень ВАК України №3 за 2008 рік).

Електронний варіант файлу та заявки має бути названий прізвищем автора роботи і записаний у форматі .doc (наприклад, Іваненко.doc).

Примітка:

1. У разі невідповідності тез вказаним вимогам оргкомітет може відмовити у прийнятті їх до друку.

2. Оргкомітет надішле лист-підтвердження про реєстрацію Ваших матеріалів. У випадку відсутності такого підтвердження необхідно зателефонувати до оргкомітету конференції або надіслати матеріали повторно.

3. До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися. Отримані від учасників конференції матеріали публікуються в авторській редакції.

4. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій.

5. Кількість співавторів тез – не більше трьох. Кількість поданих матеріалів від одного автора не обмежується.

Координати оргкомітету:

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

Телефон для довідок: +38(05366)3-41-80; +38 (067) 716-04-92

Сайт кафедри: http://finance.kdu.edu.ua

Координатор конференції: Людмила Шаповал

 

Сподіваємося на вашу участь у конференції!

Невизначено