Дисципліни

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ:

   Напрям 6.030508:
 1. Мікроекономіка
 2. Макроекономіка
 3. Історія економіки та економічної думки
 4. Гроші і кредит
 5. Фінанси
 6. Міжнародна економіка
 7. Регіональна економіка
 8. Банківська система
 9. Бюджетна система
 10. Страхування
 11. Фінанси підприємств
 12. Фінансовий ринок
 13. Основи наукових досліджень
 14. Вступ до спеціальності фінанси і кредит
 15. Історія розвитку фінансів і кредиту
 16. Фінансові системи розвинених країн світу
 17. Державний фінансовий контроль
 18. Фінансова і банківська статистика
 19. Фінанси зарубіжних корпорацій
 20. Фінансовий аналіз
 21. Інформаційні системи і технології  у фінансах
 22. Міжнародні фінанси
 23. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 24. Казначейська система
 25. Страхові послуги
 26. Банківські операції
 27. Біржова справа
 28. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
 29. Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності

Спеціальність 7.03050801
1. Фінансовий менеджмент
2. Бюджетний менеджмент
3. Соціальне страхування
4. Податковий менеджмент
5. Ринок фінансових послуг
6. Фінансова санація та банкрутство підприємств
7. Місцеві фінанси
8. Валютне регулювання та валютний контроль
9. Оподаткування суб’єктів господарювання
10. Управління фінансовими ризиками
11. Фінансова стратегія підприємства

Спеціальність 8.03050801
1. Глобальна економіка
2. Економетричні методи в фінансовму менеджменті
3. Інноваційний розвиток підприємства
4. Оподаткування суб’єктів підприємництва
5. Податковий менеджмент
6. Ринок фінансових послуг
7. Соціальна відповідальність
8. Страховий менеджмент
9. Управління фінансовими ризиками
10. Управління фінансовою санацією підприємства
11. Фінансовий контролінг
12. Фінансова стратегія підприємства
13. Фінансовий менеджмент
14. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
15. Міжнародно-розрахункові та валютні операції
16. Управлінський облік