ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ"

Відбулася ІІІ МІЖНАРОДНа НАУКОВО-ПРАКТИЧНа КОНФЕРЕНЦІя 

"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ"

В роботі конференції піднімалися актуальні питання розвитку української і закордонних економік.

За результатами роботи конференції сформовано збірку тез доповідей, в якій представлено результати дослідження актуальних питань економічного розвитку систем в умовах глобальної нестабільності. Розкрито напрямки розвитку фінансово-кредитного механізму сталого розвитку суб’єктів господарської діяльності. Визначено джерела, механізми, проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств. Окреслено проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу, менеджменту та маркетингу у контексті Європейської інтеграції. Розкрито актуальні питання в сфері міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності. Визначено особливості та основні тенденції розвитку фінансових ринків, а також правове забезпечення економічних процесів.

Всього у збірці тез доповідей опубліковано 364 доповіді на 612 сторінках. 
За підсумками конференції розсіслані електронні збірки та сертифікати учасникам.

Матеріали конференції 

 

 
Українська

Додати новий коментар