Методичне забезпечення

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ:
(права доступа до файлів необхідно отримати на кафедрі)

Методичні вказівки щодо практичних занять 

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять  з навчальної дисципліни «Казначейська система»  для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо практичних занять  з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності»  для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів: 6.050403 – «Інженерне матеріалознавство», 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія», 6.060101 – «Будівництво», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять  з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 7.03050801  «Фінанси і кредит»

 Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Фінансовий аналіз ” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030509 – „Облік і аудит”

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом  6.030508 – «Фінанси і кредит» (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Фінанси підприємств ” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – “Фінанси ”,6.030509 – „Облік і аудит” 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної  та заочної форм навчання за напрямами: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030507 – «Маркетинг», 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Валютне регулювання і валютний контроль” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050104 - ”Фінанси” (у тому числі для скороченої форми навчання)

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Глобальна економіка» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів підприємництва» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансова стратегія підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Економетричні методи в фінансовому менеджменті» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 − «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінанси і кредит» освітнього ступеня «Магістр»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» освітнього ступеня «Магістр»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 - «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» освітнього ступеня «магістр»

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни з навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» для студентів зі спеціальності 072 - «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінанси,банківська справа та страхування» освітнього ступеня «Магістр»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Казначейська система»  для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності»  для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форми навчання з напрямів: 6.050403 – «Інженерне матеріалознавство», 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія», 6.060101 – «Будівництво», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність», 6.030303 – «Видавнича справа та редагування» 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи  з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент" для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 7.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Банківські операції” для студентів  денної та  заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – „Фінанси і кредит” (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо самостійної роботи  з навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної  та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів  денної та  заочної форм навчання за напрямами 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної  та заочної форм навчання за напрямами: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030507 – «Маркетинг», 6.030509 – «Облік і аудит» (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни   “Фінанси підприємсив” для студентів зі спеціальності 7.050100 - “Фінанси”

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Глобальна економіка» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів підприємництва» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економетричні методи в фінансовому менеджменті» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансова стратегія підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання з напрямів: 6.050403 – «Інженерне матеріалознавство», 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія», 6.060101 – «Будівництво», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030601 – «Менеджмент»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт  з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.03050801 – "Фінанси і кредит"

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Гроші та кредит” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 6.030509 – “Облік і аудит” (в тому числі скорочений термін навчання), 6.030504 – “Економіка підприємства” (в тому числі скорочений термін навчання), 6.030507 – “Маркетинг” (в тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.050100 - “Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання за напрямами 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність», 6.030303 – «Видавнича справа та редагування»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.030509 – «Облік і аудит», та напряму 6.030601 – «Менеджмент»

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Фінанси підприємств” з напрямів 6.030508 – «Фінанси і кредит»,  6.030509 -  «Облік і аудит»,  6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030601 – «Менедмент» (у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Глобальна економіка» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів підприємництва» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економетричні методи в фінансовому менеджменті» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками підприємства» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансова стратегія підприємства» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит»

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт 

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Бюджетна  система» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 -«Фінанси  і кредит» ( у тому числі скорочений термін навчання)

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508 -«Фінанси  і кредит» ( у тому числі скорочений термін навчання)

Загальна документація

Методичні вказівки щодо написання магістерської дипломної роботи для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» освітнього ступеня «магістр»

Методичні рекомендації та програма проходження переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 – «Фінанси банківська справа та страхування» за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» освітнього ступеня «магістр»