Наукова робота

Важливою складовою діяльності викладачів кафедри є організація науково-дослідної роботи студентів кафедри. Основними формами студентської науки є: участь у роботі наукового товариства молодих учених, підготовка наукових статей, участь у наукових конференціях та Всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів тощо. При кафедрі в межах діяльності Товариства студентів, аспірантів та молодих учених працюють наукові гуртки:
- Розвиток банківської системи в умовах глобалізації та інтернаціональної економіки.
- Реформування бюджетної системи України.
- Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання та його вдосконалення.
- Фінансовий потенціал економічних систем.
- Історія розвитку фінансів.
Студентська наукова робота здійснюється під керівництвом найбільш досвідчених викладачів кафедри: професорів Дідура С.В., Касич А.О, Бабіченка В.В., доцентів Глухової В.І., Шаповал Л.П. Ховрак І.В., Петченко М.В., старшого викладача Волошиної О.В. Велике значення кафедра приділяє розвитку творчого мислення, формуванню навичок науково-дослідної, пошукової роботи студентів.
Колектив кафедри сприяє публікаціям результатів досліджень студентів, націлює творчу молодь на міжвузівське, міжнародне наукове співробітництво. Основні результати науково-дослідної діяльності студентів напряму і спеціальності «Фінанси і кредит» знаходять своє відображення в публікаціях студентів, їх участі в конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, наукових конференціях. Всього за 2012-2016 рр. студентами опубліковано 27 статей, із них самостійних - 13 , тез доповідей опубліковано всього  156, в тому числі самостійних – 113.
Студенти-магістри спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» підготували та опублікували статті у наукових фахових та інших виданнях - 14, з них самостійних - 7, а також взяли участь у наукових конференціях, за результатами яких опубліковано 77 тез доповідей, в тому числі самостійних – 57. Студенти освітнього ступеня «магістр» взяли участь у 62 Міжнародних наукових конференціях, з них у 18 – закордонних. Всього за цей період за результатами участі у міжнародних конкурсах студентських наукових робіт нагороджено 24 студента, у всеукраїнських – 23 студента.
Серед галузей знань, в яких студенти кафедри здобували перемоги:
- «Фінанси, грошовий обіг і кредит»: Пастухова О. і Рукавичко О. (дипломи III ступеня, 2012 р., м. Ірпінь), Ємельянов Д. (диплом II ступеня, 2013 р., м. Ірпінь), Князєва М. (диплом I ступеня, 2014 р., м. Ірпінь), Князєва М. (диплом I ступеня, 2014 р., м. Ірпінь), Кравченко Ю.М. (диплом ІІІ ступеня, 2016 р., м. Київ);
- «Державне управління» Бородай А.О. (диплом ІІІ ступеня, 2015 р. та диплом ІІІ ступеня, 2016 р. м. Суми); - «Менеджмент» Корніяш В.С. (диплом ІІІ ступеня, 2016 р., м. Київ);
- «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» (Хижняк Ю.О. – 2014 р., ІІІ місце ), що свідчить про широкий спектр наукових інтересів та високий рівень загально-економічної підготовки.
Про активну, в тому числі громадську, позицію студентів-магістрів свідчать їх перемоги в міжнародних і регіональних конкурсах щорічному обласному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад»: Перепелиці І. (1-е місце, 2012 р., 3-е місце 2014 р.), Ткаченка Я. (1-е місце, 2013 р.).
Студенти стали переможцями і призерами у багатьох міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіад, зокрема: Кошулько О.А, Корніяш В.С., Марченко К. А., Марченко А.А. Скотаренко Є.А., Продан В.В. – у конкурсі соціальної реклами «ОСА - 2012», «ОСА - 2013» (Республіка Білорусь); Корніяш В.С - у Міжнародній студентській заочній олімпіаді з економіки «Серьезные люди решают серьезные проблемы», (Республіка Білорусь) та інших. За досягнення в науковій роботі були призначені стипендії Президента України: у 2012 р. студентці Перепелиці І.С., у 2014 р.– студентці Корніяш В.С. Перспективи активізації наукової роботи викладачі кафедри фінансів і кредиту вбачають у розвитку міжнародного співробітництва. Студенти та викладачі кафедри проходять мовні курси за кордоном та активно приймають участь у міжнародних освітніх програмах, грантах, а саме: Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України (Сполучене Королівство та Україна), Future Leaders Programme (Сполучене Королівство та Україна), Стипендіальній програмі ім. Лейна Кіркланда (Республіка Польща), Fundusz Stypendialnу Muzeum Historii Polski (Республіка Польща), Програмі Еразмус + (Словакія, м. Банська Бистриця).