Навчальна робота

Навчально-виховний процес на кафедрі фінансів і кредиту здійснюється згідно “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. № 173, Закону України “Про освіту”, «Про вищу освіту».

Зміст підготовки фахівців визначений наявними на кафедрі документами:

- освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів (галузевий стандарт вищої освіти  України);
- освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів (варіативна частина), розробленою робочою групою фахівців КрНУ та затвердженою в установленому порядку);
- освітньо-кваліфікаційною характеристикою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів (галузевий стандарт вищої освіти  України);
- освітньо-кваліфікаційною характеристикою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів (варіативна частина), розробленою робочою групою фахівців КрНУ та затвердженою в установленому порядку);
- навчальними планами підготовки підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, розробленим кафедрою фінансів і кредиту згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою;
- засобами діагностики якості вищої освіти, розробленими робочою групою фахівців КрНУ та затвердженими в установленому порядку.