НДР

Науково-дослідна госпдоговірна робота кафедри

Науковий керівник

Тема

Об’єкт

Дати

Сума, грн

Глухова Валентина Іванівна

Аналіз оборотного капіталу підприємства будівельної галузі та його оптимізація

ПП «Будруф 3000», директор

 Клюков Д.О.

03.12.08-29.12.08

3 900,00

Шаповал Людмила Петрівна

Управління та оптимізація структури капіталу

ТОВ «КРЕБО-ІНТЕРНЕШНЛ», директор Победінський В.М.

26.10.09-30.12.09

3 000,00

Глухова Валентина Іванівна

Аналіз ринку та оптимізація системи транспортних підприємств

ПП Таран І.М.

06.12.10-28.02.11

2 000,00

Глухова Валентина Іванівна

Аналіз фінансового стану підприємства з метою його стабілізації

ТОВ «Аверс- Групс», директор

 Семененко С.В.

01.11.11-31.12.11

1 000,00

Семко Тетяна Вікторівна

Визначення стратегічних цілей і напрямків удосконалення системи формування фінансових ресурсів ТОВ «Джун Арт Трейд» в умовах ринкових трансформацій

ТОВ «Джун Арт Трейд»

 

3 000,00

Глухова Валентина Іванівна

Бюджетування у системі фінансового планування підприємства

Дочірне підприємство фірми «Укртатнафтасервіс», директор

Ніколаєнко В.М.

01.05.13-31.12.13

3 000,00

Глухова Валентина Іванівна

Аналіз та надання рекомендації з оптимізації чисельності та вдосконалення системи стимулювання працівників підприємства

ТОВ «Кремінь Брок» директор

 Козлова В.О.

01.03.14-21.03.14

300,00

Глухова Валентина Іванівна

Аналіз та надання рекомендації з оптимізації чисельності та вдосконалення системи стимулювання працівників підприємства

ТОВ «Аверс- Групс», директор

Семененко С.В

01.04.14-30.04.14

300,00

Сніщенко Роман Григорович

Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах нестабільності фінансового ринку.

ТОВ «ДЖУН АРТ», директор Боблаков М.І.

01.05.2014 –30.11.2014

3000,00