Підручники/Посібники

Викладачі кафедри фінансів і кредиту приймають активну участь у конкурсах наукових робіт, конференціях та інших наукових заходах, як в Україні, так і за її межами. 

Провідні викладачі є авторами та співавторами підручників, навчальних посібників та монографій за профілем навчально-наукової діяльності кафедри. Ними видано:         

- навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Страхування», авт. Безугла В.О.,  Шаповал Л.П. (лист МОНУ № 14/18- Г-761 від 02.04.2008);

         

- навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Соціальне страхування», авт. Безугла В.О.,  Шаповал Л.П. (лист МОНУ № 1.4/18-Г-347 від 09.11.2009);

- навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Фінансовий менеджмент», авт. Безугла В.О., за ред. Момот Т.В. (лист МОНУ № 1.4/18-Г-2723 від 10.01.2010);

- навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Експертиза та страхування на транспорті (автомобільному)»,  авт.  Шаповал Л.П. (лист МОНУ № лист 1/11-1061 від 18.02.11);

         - підручник «Бюджетна  система», авт. Бабіченко В.В., за ред. Федосова В.М., Юрія С.І.. К.: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012;

 

- монографію «Фінансове управління розвитком економічних систем» авт. Глухова В.І., за ред. С.С.Чернова.– Новосибірськ, В-во «СИБРИНТ», 2010 р.;

- монографію «Сучасні аспекти формування регіональної конкурентоспроможності», авт. Безугла В.О.,  Шаповал Л.П. - Кременчук: Видавництво ПП «КРЕМПАК», 2010 р.;

- монографію «Ефективність функціонування корпоративного сектору національної економіки», авт. Ховрак І. В., Семко Т. В. – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2013р.

- монографію «Фінансова безпека учасників фінансового ринку», авт.  Сніщенко Р. Г. – Кременчук : вид-во Щербатих, 2015. – 360 с.

 

 

 

 

Також викладачі кафедри є співавторами  колективних монографій (9).