Предмети ЗНО для вступу

на основі повної загальної середньої освіти

Прийом на  1 курс за результатами ЗНО 2016-2018 років за конкурсними предметами: 
   - українська мова та література;
   -  математика;
   - історія України або географія.

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
для навчання за ступенем бакалавра 072
Фінанси, банківська справа та страхування

Назва предмету Рівень складності Вагові коефіцієнти Мінімальна кількість балів сертифіката

українська мова та література

Базовий

0,4

100

математика

Базовий

0,2

100

іноземна мова або географія

Базовий

0,3

100

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
для навчання за ступенем бакалавра 071 
Облік і оподаткування

 

Назва предмету Рівень складності Вагові коефіцієнти

Мінімальна кількість балів сертифіката

українська мова та література

Базовий

0,4

100

математика

Базовий

0,2

100

іноземна мова або географія

Базовий

0,3

100

ДОКУМЕНТИ
які подає абітурієнт при вступі на базі повної загальної середньої освіти за ступенем бакалавра до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

- документ про середню освіту і додаток до нього (за особистим вибором оригінали або копії);
- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня складності зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016-2018 років (за особистим вибором оригінали або копії);
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку) при вступі на денну форму навчання;
- чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см без куточка;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- оригінали та копії документів, які підтверджують пільги;
- паспорт одного із батьків (для неповнолітніх абітурієнтів).

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для  здобуття освітнього ступеня бакалавра:

Особливості:
На навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання Університет приймає випускників технікумів, коледжів за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до Правил прийому.

ПЕРЕЛІК 
напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційий рівень молодшого сеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого сеціаліста Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра Фахове випробування
Оціночна діяльність
Економіка підприємства
Фінанси і кредит

Бухгалтерський облік і аудит
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Товарознавство та комерційна діяльність
Інформаційна діяльність підприємства
Прикладна статистика
Організація виробництва
Організація обслуговування на транспорті

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фахове вступне випробування (додатковий фаховий іспит)

Прийом здійснюється за результатами вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста

ДОКУМЕНТИ
які подає абітурієнт при вступі на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційий рівень молодшого сеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

- диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього;
- копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
- військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку) при вступі на денну форму навчання;
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см без куточка;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- оригінали та копії документів, які підтверджують пільги; 

Вартість одного семестру навчання за контрактом у гривнях для студентів першого курсу 2018/2019 навчального року  та для студентів, які навчаються за скороченим терміном за спеціальностями 071"Облік і оподаткування" 072 "Фінанси, банківська справа та страхуваннята  складає:

3865 грн. - денна форма навчання;
2060 грн. - зачна форма навчання.

До уваги майбутніх вступників (випускників ЗОШ минулих років)!

Вступні екзамени відмінено. Детальніше