Про кафедру

Навчальний корпус № 5, ауд. 5510, тел. 3-41-80.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

072 - "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"
Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр                                                    
Кваліфікація: бакалавр з фінансів і кредиту

7.03050801 - "ФІНАНСИ І КРЕДИТ" (за спеціалізованими програмами)
Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст                                                  
Кваліфікація: спеціаліст з фінансів і кредиту

8.03050801 - "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"
(магістерська програма - фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)   
Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

Кваліфікація: магістр з фінансів і кредиту