Спеціальності

Галузь знань: 07 - УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

072 - "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"
Освітній ступінь - бакалавр

 

072 - "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ" (магістерська програма - фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)
Освітній ступінь - магістр


Освітньо-професійна програма за ОС «бакалавр» і «магістр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» затверджена Вченою радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського в установленому порядку. Освітній компонент програми призначений для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, широти та фундаментальності освіти, що отримується, максимальну належність її до сучасного рівня наукових знань у відповідній галузі. складова. Підготовка фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється за затвердженими в установленому порядку навчальними планами.Термін навчання за ОС «бакалавр» - 4 роки, ОС «магістр» - 1рік 4 місяці. Зміст навчальних планів відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та особистості.
Навчальний план підготовки магістрів є узгодженим з навчальними планами підготовки бакалаврів. На бакалаврському рівні набуття професійних знань орієнтовано на вивчення предметної галузі (об’єктів професійної діяльності). Підготовка магістрів полягає у більш глибокій орієнтації на професійні знання, поглибленні фахових компетенцій, спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових досліджень у сфері фінансів і кредиту і впровадженні їх в практику.