Студентська наукова робота

Важливою складовою наукової роботи кафедри є студентська наукова робота. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, починаючи з перших курсів. При кафедрі в межах діяльності Товариства студентів, аспірантів та молодих учених працюють наукові гуртки:
- Розвиток банківської системи в умовах глобалізації та інтернаціональної економіки.
- Реформування бюджетної системи України.
- Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання та його вдосконалення.
- Фінансовий потенціал економічних систем.
- Історія розвитку фінансів.

Керують науковою роботою студентів професор Дідур С.В., доценти кафедри Глухова В.І., Крот Л.М., Сніщенко Р.Г., Ховрак І.В., Хоменко Л.М., Шаповал Л.П. та ст. викладачі Волошина О.В., Лактіонова Л.О.

Студенти-фінансисти беруть активну участь у олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах. З кожним роком зростає число публікацій студентів. Позитивною є зростаюча динаміка участі у конференціях 

Докладніше про наукову роботу студентів:

Участь студентів кафедри у олімпіадах і конкурсах
Наукові публікації студентів кафедри