Студентсво «Researcher Connect»

Участь у проекті Британської Ради «Researcher Connect»

Викладачі кафедри обліку і фінансів доц. Загірняк Денис Михайлович, доц. Ховрак Інна Вікторівна спільно з доц. кафедри туризму Ліхоносовою Ганною Сергіївною та ст. викл. кафедри філології та видавничої справи Перевознюк Вікторією Вадимівною прийняли участь у курсі професійного розвитку «Researcher Connect» (26-28 вересня 2017 року). Це ефективний інтерактивний тренінг, кількість учасників якого складає лише 20 осіб, відібраних Британською Радою на конкурсній основі. 

Українська